IGO là gì? Ý nghĩa của từ igo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

IGO là gì? Ý nghĩa của từ igo

IGO là gì ?

IGO là “Inspector General Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IGO

IGO có nghĩa “Inspector General Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Tổng Thanh tra”.

IGO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IGO là “Inspector General Office”.

Một số kiểu IGO viết tắt khác:
+ Intergovernmental organization: Tổ chức liên chính phủ.
+ Independent Government Organization: Tổ chức chính phủ độc lập.
+ International Gourmet Organization: Tổ chức người sành ăn quốc tế.
+ International Governmental Organization: Tổ chức chính phủ quốc tế.
+ Iranian Geometry Olympiad: Olympic Hình học Iran.
+ Insurance Global Operations: Hoạt động toàn cầu bảo hiểm.

Post Top Ad