OSB là gì? Ý nghĩa của từ osb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

OSB là gì? Ý nghĩa của từ osb

OSB là gì ?

OSB là “Oriented Strand Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OSB

OSB có nghĩa “Oriented Strand Board”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng định hướng Strand”.

OSB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSB là “Oriented Strand Board”.

Một số kiểu OSB viết tắt khác:
+ Order of St. Benedict.
+ Orthodox Study Bible: Kinh thánh học chính thống.
+ Ordo Sancti Benedicti.
+ Oracle Service Bus: Xe buýt dịch vụ Oracle.
+ Operations Support Branch: Chi nhánh hỗ trợ hoạt động.
+ Ocean Studies Board: Ban nghiên cứu đại dương.
+ Operation Sovereign Borders: Chiến dịch Biên giới Chủ quyền.
+ Oregon State Bar: Thanh bang Oregon.
+ Order of Saint Benedict: Lệnh của thánh Benedict.
+ Operations South Bureau: Cục phía Nam hoạt động.
+ Ophthalmological Society of Bangladesh: Hiệp hội nhãn khoa Bangladesh.
+ Operation & Servicing Building: Tòa nhà Vận hành & Dịch vụ.
+ Ortenau S-Bahn.
+ Ordnance Supply Base: Cơ sở cung cấp vũ khí.
+ Odette School of Business: Trường kinh doanh Odette.
+ Orbital Space Barracks: Doanh trại không gian quỹ đạo.
+ Oregon School for the Blind: Trường dành cho người mù Oregon.
+ Office of State Buildings: Văn phòng Tòa nhà Nhà nước.
+ Otentik Street Brothers: Anh em đường phố Otentik.
+ Old State Building: Tòa nhà trạng thái cũ.

Post Top Ad