FVI là gì? Ý nghĩa của từ fvi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

FVI là gì? Ý nghĩa của từ fvi

FVI là gì ?

FVI là “Film Ventures International” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FVI

FVI có nghĩa “Film Ventures International”, dịch sang tiếng Việt là “Liên doanh phim quốc tế”.

FVI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FVI là “Film Ventures International”.

Một số kiểu FVI viết tắt khác:
+ Forensic Vehicle Investigator: Điều tra viên phương tiện pháp y.

Post Top Ad