FWM là gì? Ý nghĩa của từ fwm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

FWM là gì? Ý nghĩa của từ fwm

FWM là gì ?

FWM là “Four-Wave Mixing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FWM

FWM có nghĩa “Four-Wave Mixing”, dịch sang tiếng Việt là “Trộn bốn sóng”.

FWM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FWM là “Four-Wave Mixing”.

Post Top Ad