NARU là gì? Ý nghĩa của từ naru - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

NARU là gì? Ý nghĩa của từ naru

NARU là gì ?

NARU là “Neuroscience and Aphasia Research Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NARU

NARU có nghĩa “Neuroscience and Aphasia Research Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị nghiên cứu khoa học thần kinh và mất ngôn ngữ”.

NARU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NARU là “Neuroscience and Aphasia Research Unit”.

Một số kiểu NARU viết tắt khác:
+ National Ambulance Resilience Unit: Đơn vị phục hồi xe cứu thương quốc gia.
+ Naval Air Reserve Unit: Đơn vị Dự bị Không quân Hải quân.

Post Top Ad