IOMMU là gì? Ý nghĩa của từ iommu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

IOMMU là gì? Ý nghĩa của từ iommu

IOMMU là gì ?

IOMMU là “Input–Output Memory Management Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IOMMU

IOMMU có nghĩa “Input–Output Memory Management Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ quản lý bộ nhớ đầu vào-đầu ra”.

IOMMU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IOMMU là “Input–Output Memory Management Unit”.

Post Top Ad