LIL là gì? Ý nghĩa của từ lil - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

LIL là gì? Ý nghĩa của từ lil

LIL là gì ?

LIL là “Laser Integration Line” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LIL

LIL có nghĩa “Laser Integration Line”, dịch sang tiếng Việt là “Dây chuyền tích hợp laser”.

LIL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LIL là “Laser Integration Line”.

Một số kiểu LIL viết tắt khác:
+ Lux Industries Ltd.
+ Luwero Industries Limited.
+ LEP Injector Linac.

Post Top Ad