JCR là gì? Ý nghĩa của từ jcr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

JCR là gì? Ý nghĩa của từ jcr

JCR là gì ?

JCR là “Junior Common Room” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JCR

JCR có nghĩa “Junior Common Room”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng sinh hoạt chung”.

JCR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JCR là “Junior Common Room”.

Một số kiểu JCR viết tắt khác:
+ Journal Citation Reports: Báo cáo trích dẫn tạp chí.
+ Java Content Repository: Kho nội dung Java.
+ Japan Credit Rating: Xếp hạng tín dụng Nhật Bản.
+ Joint Capabilities Release: Giải phóng khả năng chung.
+ Junior Combination Room: Phòng kết hợp Junior.
+ Journal of Chinese Religions: Tạp chí Tôn giáo Trung Quốc.
+ Jewish Cultural Reconstruction: Tái thiết văn hóa Do Thái.
+ Joint Council of Repatriation: Hội đồng hồi hương chung.
+ Junior Canadian Ranger: Kiểm lâm Canada Junior.
+ Joint Commission Resources: Nguồn lực cho Ủy ban chung.
+ Jazzanova Compost Records.
+ Japan College of Rheumatology: Cao đẳng Thấp khớp học Nhật Bản.
+ Journal of Case Research: Tạp chí Nghiên cứu Trường hợp.

Post Top Ad