LOG là gì? Ý nghĩa của từ log - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

LOG là gì? Ý nghĩa của từ log

LOG là gì ?

LOG là “Logistics Officers” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LOG

LOG có nghĩa “Logistics Officers”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân viên hậu cần”.

LOG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LOG là “Logistics Officers”.

Post Top Ad