NTL là gì? Ý nghĩa của từ ntl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

NTL là gì? Ý nghĩa của từ ntl

NTL là gì ?

NTL là “Number Theory Library” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NTL

NTL có nghĩa “Number Theory Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện lý thuyết số”.

NTL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NTL là “Number Theory Library”.

Một số kiểu NTL viết tắt khác:
+ National Transcommunications Limited: Công ty TNHH truyền thông quốc gia.
+ National Tennis League: Giải quần vợt quốc gia.
+ Neo Tiew Lane: Ngõ Neo Tiew.
+ National Transportation Library: Thư viện Giao thông Vận tải Quốc gia.
+ Network Trophic Level: Mức độ dinh dưỡng mạng.
+ Normal Tidal Limit: Giới hạn thủy triều bình thường.
+ National Training Laboratories: Phòng thí nghiệm đào tạo quốc gia.
+ Neural Theory of Language: Lý thuyết thần kinh của ngôn ngữ.
+ Northwest Transmission Line: Đường truyền Tây Bắc.
+ National Training Laboratory: Phòng thí nghiệm đào tạo quốc gia.
+ Non-Technical Loss: Tổn thất phi kỹ thuật.
+ National Touch League: Liên đoàn quốc gia.
+ Network Technology Limited: Công ty TNHH Công nghệ Mạng.
+ National Technical Laboratories: Phòng thí nghiệm kỹ thuật quốc gia.
+ National Trial Lawyers: Luật sư xét xử quốc gia.

Post Top Ad