OLI là gì? Ý nghĩa của từ oli - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

OLI là gì? Ý nghĩa của từ oli

OLI là gì ?

OLI là “Online Learning Infrastructure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OLI

OLI có nghĩa “Online Learning Infrastructure”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở hạ tầng học tập trực tuyến”.

OLI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OLI là “Online Learning Infrastructure”.

Một số kiểu OLI viết tắt khác:
+ Operational Land Imager: Hình ảnh đất hoạt động.
+ Open Learning Institute: Viện học tập mở.
+ Omnipresent Laser Interceptor: Máy đánh chặn Laser toàn diện.
+ Online Labour Index: Chỉ số lao động trực tuyến.
+ Operation Lifesaver: Hoạt động cứu sinh.
+ Open Landscapes Institute: Viện cảnh quan mở.
+ Our Lady Immaculate: Đức Mẹ Vô nhiễm.
+ On-Line Inspection: Kiểm tra trực tuyến.

Post Top Ad