PHE là gì? Ý nghĩa của từ phe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

PHE là gì? Ý nghĩa của từ phe

PHE là gì ?

PHE là “Plate Heat Exchanger” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PHE

PHE có nghĩa “Plate Heat Exchanger”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm”.

PHE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PHE là “Plate Heat Exchanger”.

Một số kiểu PHE viết tắt khác:
+ Public Health England: Y tế công cộng Anh.
+ Peer Health Exchange: Trao đổi sức khỏe ngang hàng.
+ Population, Health, and the Environment: Dân số, Sức khỏe và Môi trường.
+ Protocol Header Encrypt: Mã hóa tiêu đề giao thức.
+ Physical & Health Education: Giáo dục thể chất & sức khỏe.
+ Private Higher Education: Giáo dục Đại học Tư thục.
+ Politics-History-Economics: Chính trị-Lịch sử-Kinh tế.
+ Public Health Engineering: Kỹ thuật Y tế Công cộng.
+ Phenylalanine: Phenylalanin.
+ Public Health Engeeenier: Y tế công cộng Engeeenier.
+ Project for Historical Education: Dự án Giáo dục Lịch sử.

Post Top Ad