QOL là gì? Ý nghĩa của từ qol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

QOL là gì? Ý nghĩa của từ qol

QOL là gì ?

QOL là “Quality Of life” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QOL

QOL có nghĩa “Quality Of life”, dịch sang tiếng Việt là “Chất lượng cuộc sống”.

QOL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QOL là “Quality Of life”.

Một số kiểu QOL viết tắt khác:
+ Quantum Optical Lithography: Kỹ thuật in thạch bản quang lượng tử.

Post Top Ad