RWP là gì? Ý nghĩa của từ rwp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

RWP là gì? Ý nghĩa của từ rwp

RWP là gì ?

RWP là “Real-World Performance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RWP

RWP có nghĩa “Real-World Performance”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu suất trong thế giới thực”.

RWP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RWP là “Real-World Performance”.

Một số kiểu RWP viết tắt khác:
+ Regiment Westelike Provinsie: Trung đoàn Westelike Provinsie.
+ Revolutionary Workers Party: Đảng công nhân cách mạng.
+ Rawalpindi railway station: Ga xe lửa Rawalpindi.
+ Rural Works Programme: Chương trình công trình nông thôn.
+ Right of Way Professional: Quyền của Con đường Chuyên nghiệp.
+ Revolutionary Worker's Party: Đảng công nhân cách mạng.
+ Research Working Paper: Tài liệu nghiên cứu.

Post Top Ad