PIPL là gì? Ý nghĩa của từ pipl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

PIPL là gì? Ý nghĩa của từ pipl

PIPL là gì ?

PIPL là “Personal Information Protection Law” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PIPL

PIPL có nghĩa “Personal Information Protection Law”, dịch sang tiếng Việt là “Luật bảo vệ thông tin cá nhân”.

PIPL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PIPL là “Personal Information Protection Law”.

Một số kiểu PIPL viết tắt khác:
+ Posterior Inferior Parietal Lobe: Thùy đỉnh thấp hơn.

Post Top Ad