PSAT là gì? Ý nghĩa của từ psat - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

PSAT là gì? Ý nghĩa của từ psat

PSAT là gì ?

PSAT là “Philippine School of Arts and Trades” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSAT

PSAT có nghĩa “Philippine School of Arts and Trades”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Nghệ thuật và Thương mại Philippines”.

PSAT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSAT là “Philippine School of Arts and Trades”.

Một số kiểu PSAT viết tắt khác:
+ phosphohydroxythreonine aminotransferase.
+ Phospholipid:Sterol Acyltransferase.
+ Public Service Aptitude Test: Kiểm tra năng khiếu công vụ.
+ Polar aligned Single Axis Trackers: Bộ theo dõi trục đơn được căn chỉnh cực.
+ Preliminary Scholastic Aptitude Test: Kiểm tra năng lực sơ bộ của học sinh.

Post Top Ad