QAD là gì? Ý nghĩa của từ qad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

QAD là gì? Ý nghĩa của từ qad

QAD là gì ?

QAD là “Quality Assurance Division” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QAD

QAD có nghĩa “Quality Assurance Division”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phận đảm bảo chất lượng”.

QAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QAD là “Quality Assurance Division”.

Một số kiểu QAD viết tắt khác:
+ Quranic Academy of Delaware: Học viện Quranic của Delaware.

Post Top Ad