REV là gì? Ý nghĩa của từ rev - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

REV là gì? Ý nghĩa của từ rev

REV là gì ?

REV là “Research and Expedition Vessel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ REV

REV có nghĩa “Research and Expedition Vessel”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu nghiên cứu và thám hiểm”.

REV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng REV là “Research and Expedition Vessel”.

Một số kiểu REV viết tắt khác:
+ Remote Engineering and Virtual: Kỹ thuật từ xa và ảo.
+ Retail ECommerce Ventures: Công ty kinh doanh thương mại điện tử bán lẻ.
+ Reforming the Energy Vision: Cải cách Tầm nhìn Năng lượng.
+ Reticuloendotheliosis virus: Virus gây bệnh màng lưới.

Post Top Ad