RPT là gì? Ý nghĩa của từ rpt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

RPT là gì? Ý nghĩa của từ rpt

RPT là gì ?

RPT là “Rise Per Tooth” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RPT

RPT có nghĩa “Rise Per Tooth”, dịch sang tiếng Việt là “Mọc mỗi răng”.

RPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RPT là “Rise Per Tooth”.

Một số kiểu RPT viết tắt khác:
+ Republican Party of Texas: Đảng Cộng hòa Texas.
+ Roberts Pulling Team: Đội kéo Roberts.
+ Rapid Phase Transition: Chuyển pha nhanh chóng.
+ Regular Public Transport: Giao thông công cộng thông thường.
+ Registered Piano Technician: Kỹ thuật viên piano đã đăng ký.
+ Reciprocal Peer Teaching: Dạy học đồng đẳng đối ứng.
+ Rough Path Theory: Lý thuyết con đường thô sơ.
+ Real Property Tax: Thuế bất động sản.
+ Reduced Pressure Test: Kiểm tra áp suất giảm.
+ Radiopharmaceutical therapy: Liệu pháp xạ trị.
+ Railpower Technologies: Công nghệ Railpower.
+ Radioamateur Practicing Tests: Kiểm tra thực hành Radioamateur.
+ Resource Presence Table: Bảng hiện diện tài nguyên.
+ Refugee Paralympic Team: Đội Paralympic tị nạn.
+ RF Photonic Technologies: Công nghệ quang tử RF.

Post Top Ad