SNI là gì? Ý nghĩa của từ sni - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

SNI là gì? Ý nghĩa của từ sni

SNI là gì ?

SNI là “Server Name Indication” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SNI

SNI có nghĩa “Server Name Indication”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ báo tên máy chủ”.

SNI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SNI là “Server Name Indication”.

Một số kiểu SNI viết tắt khác:
+ Scripps Networks Interactive: Mạng Scripps tương tác.
+ Swiss Nanoscience Institute: Viện Khoa học nano Thụy Sĩ.
+ SBM Nedcor International: Sbm nedcor quốc tế.
+ Siemens Nixdorf Informationssysteme: Siemens Nixdorf Thông tin.
+ Sustainable National Income: Thu nhập quốc dân bền vững.
+ Surgical Neurology International: Ngoại khoa thần kinh quốc tế.
+ San Nicolas Island: Đảo San Nicolas.
+ Sports Network Incorporated: Mạng lưới thể thao được hợp nhất.
+ Sports Network International: Mạng lưới thể thao quốc tế.
+ Sardigna Natzione Indipendentzia.
+ System Network Interface: Giao diện mạng hệ thống.
+ Single Neuron Imaging: Hình ảnh nơron đơn.
+ Standard Nasional Indonesia: Nasional chuẩn Indonesia.
+ SNA Network Interconnect: Kết nối mạng SNA.
+ Service Native Interface: Giao diện gốc của dịch vụ.
+ Shapiro Negotiations Institute: Viện đàm phán Shapiro.
+ Strategy Network International: Mạng lưới chiến lược quốc tế.
+ Shelter Now International.
+ Severe Neuropathic Impairment: Suy nhược thần kinh nghiêm trọng.
+ Syracuse Neighborhood Initiative: Sáng kiến vùng lân cận Syracuse.
+ Signatures Network Inc..
+ Social Network Index: Chỉ số mạng xã hội.
+ Synthetic Nominalized Infinitive: Tổng hợp được đề cử vô hạn.

Post Top Ad