FAD là gì? Ý nghĩa của từ fad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

FAD là gì? Ý nghĩa của từ fad

FAD là gì ?

FAD là “Free Air Delivery” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAD

FAD có nghĩa “Free Air Delivery”, dịch sang tiếng Việt là “Giao hàng tận nơi miễn phí”.

FAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAD là “Free Air Delivery”.

Một số kiểu FAD viết tắt khác:
+ Flavin Adenine Dinucleotide.
+ First Appearance Datum: Lần xuất hiện đầu tiên.
+ Fleet Air Defense: Hạm đội phòng không.
+ Food Availability Decline: Thực phẩm sẵn có từ chối.
+ Faculty of Art and Design: Khoa Nghệ thuật và Thiết kế.
+ Foreign Animal Disease: Bệnh động vật nước ngoài.
+ Future Army Dress: Trang phục quân đội tương lai.
+ Fish Aggregation Device: Thiết bị tổng hợp cá.
+ Function Analysis Diagram: Sơ đồ phân tích chức năng.
+ Foreign Affairs Directorate: Ban đối ngoại.
+ Financial Audit Department: Phòng Kiểm toán Tài chính.
+ Fiscal Affairs Dept: Vụ tài chính.
+ Familial AD: Quảng cáo gia đình.
+ Fish Aggregating Devices: Thiết bị tổng hợp cá.
+ Functional Attribute Diversity: Đa dạng thuộc tính chức năng.
+ Forum Asia Democracy: Diễn đàn Châu Á Dân chủ.
+ Fostering Arts and Design: Bồi dưỡng nghệ thuật và thiết kế.
+ Fish Aggregating Device: Thiết bị tổng hợp cá.
+ Future Actions Dialogue: Đối thoại hành động trong tương lai.
+ Financial and Accounts Division: Phòng Tài chính Kế toán.
+ Fire Alarm Dispatch: Công văn báo cháy.
+ Flea Allergy Dermatitis: Viêm da dị ứng bọ chét.

Post Top Ad