PAO2 là gì? Ý nghĩa của từ pao2 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

PAO2 là gì? Ý nghĩa của từ pao2

PAO2 là gì ?

PAO2 là “Alveolar Oxygen Pressure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PAO2

PAO2 có nghĩa “Alveolar Oxygen Pressure”, dịch sang tiếng Việt là “Áp suất oxy phế nang”.

PAO2 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PAO2 là “Alveolar Oxygen Pressure”.

Một số kiểu PAO2 viết tắt khác:
+ Arterial Oxygen Pressure: Áp lực oxy động mạch.

Post Top Ad