ETL là gì? Ý nghĩa của từ etl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

ETL là gì? Ý nghĩa của từ etl

ETL là gì ?

ETL là “Extract, Transform, Load” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ETL

ETL có nghĩa “Extract, Transform, Load”, dịch sang tiếng Việt là “Trích xuất, chuyển đổi, tải”.

ETL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ETL là “Extract, Transform, Load”.

Một số kiểu ETL viết tắt khác:
+ Ericsson Telephones Limited: Công Ty TNHH Điện Thoại Ericsson.
+ Expected Tail Loss: Mất đuôi dự kiến.
+ Effective Translational Lift: Thang máy tịnh tiến hiệu quả.
+ Electrotechnical Laboratory: Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện.
+ Environmental Technology Laboratory: Phòng Thí nghiệm Công nghệ Môi trường.
+ Econet Telecom Lesotho: Econet Viễn thông Lesotho.
+ Express Toll Lanes: Làn thu phí cao tốc.
+ Extending The LINK: Mở rộng LIÊN KẾT.
+ Electron Transport Layer: Lớp vận chuyển điện tử.
+ Emissions To Liquids: Phát thải ra chất lỏng.
+ Engineer Topographic Laboratories: Kỹ sư phòng thí nghiệm địa hình.
+ Energy Technology List: Danh sách công nghệ năng lượng.
+ European Tort Law: Luật Tra tấn Châu Âu.
+ Exhalation Technology Ltd: Công ty TNHH Công nghệ Thở ra.

Post Top Ad