ASS là gì? Ý nghĩa của từ ass - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

ASS là gì? Ý nghĩa của từ ass

ASS là gì ?

ASS là “Applied Social Science” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASS

ASS có nghĩa “Applied Social Science”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa học xã hội ứng dụng”.

ASS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASS là “Applied Social Science”.

Một số kiểu ASS viết tắt khác:
+ Automobiles Sans Soupapes: Ô tô Sans Soupapes.
+ All Star Squad: Đội hình toàn sao.
+ Above Seat Steering: Ghế lái phía trên.
+ Ascot Sound Studios: Xưởng âm thanh Ascot.
+ Anti-Slavery Society: Xã hội chống chế độ nô lệ.
+ Actae Sanctae Sedis.
+ Argininosuccinate synthetase: Argininosuccine synthetase.
+ Alokchitra Silpi Samsad.
+ Association Sportive de Segou: Hiệp hội Sportive de Segou.
+ Academic Socialist Society: Xã hội xã hội chủ nghĩa hàn lâm.
+ Anti Stupid Science: Khoa học chống ngu ngốc.
+ Autonomous systems: Hệ thống tự trị.
+ Arthurs Seat Skylift: Cầu thang máy Arthurs Seat.
+ Advisory Service for Squatters: Dịch vụ tư vấn cho Squatters.
+ Anti-Social Sportsman: Vận động viên chống đối xã hội.
+ All Singapore Stuff: Tất cả những thứ Singapore.

Post Top Ad