IDK là gì? Ý nghĩa của từ idk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

IDK là gì? Ý nghĩa của từ idk

IDK là gì ?

IDK là “I Don't Know” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IDK

IDK có nghĩa “I Don't Know”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi không biết”.

IDK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IDK là “I Don't Know”.

Một số kiểu IDK viết tắt khác:
+ INGENIAS Development Kit: Bộ công cụ phát triển INGENIAS.

Post Top Ad