IV là gì? Ý nghĩa của từ iv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

IV là gì? Ý nghĩa của từ iv

IV là gì ?

IV là “Initialization Vector” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IV

IV có nghĩa “Initialization Vector”, dịch sang tiếng Việt là “Vector khởi tạo”.

IV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IV là “Initialization Vector”.

Một số kiểu IV viết tắt khác:
+ Instrumental Variables: Biến công cụ.
+ Independent Variable: Biến độc lập.
+ IniciativaVerds.
+ Italia Viva: Ý Viva.
+ Intravenous: tĩnh mạch.
+ Mode Four: Chế độ bốn.
+ Implied Volatility: Biến động ngụ ý.
+ Independent Verification: Xác minh độc lập.
+ Indian Valley: Thung lũng Ấn Độ.

Post Top Ad