VFO là gì? Ý nghĩa của từ vfo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

VFO là gì? Ý nghĩa của từ vfo

VFO là gì ?

VFO là “Variable Frequency Oscillator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VFO

VFO có nghĩa “Variable Frequency Oscillator”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ dao động tần số thay đổi”.

VFO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VFO là “Variable Frequency Oscillator”.

Post Top Ad