UPH là gì? Ý nghĩa của từ uph - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

UPH là gì? Ý nghĩa của từ uph

UPH là gì ?

UPH là “Universal Preservation Hall” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UPH

UPH có nghĩa “Universal Preservation Hall”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng bảo tồn phổ quát”.

UPH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UPH là “Universal Preservation Hall”.

Một số kiểu UPH viết tắt khác:
+ Universitas Pelita Harapan: Đại học Pelita Harapan.
+ University of Pelita Harapan: Đại học Pelita Harapan.
+ Unaccompanied Personnel Housing: Nhà ở cho nhân viên không có người đi kèm.

Post Top Ad