2IC là gì? Ý nghĩa của từ 2ic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

2IC là gì? Ý nghĩa của từ 2ic

2IC là gì ?

2IC là “Second-In-Command” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 2IC

2IC có nghĩa “Second-In-Command”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh thứ hai”.

2IC là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng 2IC là “Second-In-Command”.

Một số kiểu 2IC viết tắt khác:
+ Second In Charge: Phụ trách thứ hai.

Post Top Ad