502 là gì? Ý nghĩa của từ 502 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

502 là gì? Ý nghĩa của từ 502

502 là gì ?

502 là “Bad Gateway” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 502

502 có nghĩa “Bad Gateway”, dịch sang tiếng Việt là “Cổng vào xấu”.

502 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng 502 là “Bad Gateway”.

Post Top Ad