SNS là gì? Ý nghĩa của từ sns - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

SNS là gì? Ý nghĩa của từ sns

SNS là gì ?

SNS là “Social Networking Services” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SNS

SNS có nghĩa “Social Networking Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ mạng xã hội”.

SNS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SNS là “Social Networking Services”.

Một số kiểu SNS viết tắt khác:
+ Spallation Neutron Source: Nguồn nơtron va chạm.
+ Sympathetic Nervous System: Hệ thống thần kinh giao cảm.
+ Slovak National Party: Đảng Quốc gia Slovakia.
+ Saturn Never Sleeps: Sao Thổ không bao giờ ngủ.
+ Strategic National Stockpile: Kho dự trữ quốc gia chiến lược.
+ Stoke Newington School: Trường Stoke Newington.
+ Supplemental Nursing System: Hệ thống điều dưỡng bổ sung.
+ Special Night Squads: Biệt đội đêm đặc biệt.
+ Somatic Nervous System: Hệ thần kinh soma.
+ Southwest Network Services: Dịch vụ mạng Tây Nam.
+ Simple Notification Service: Dịch vụ thông báo đơn giản.
+ Sniper Night Sight: Bắn tỉa tầm nhìn ban đêm.
+ Social Networking Service: Dịch vụ mạng xã hội.
+ Sacral Nerve Stimulation: Kích thích dây thần kinh cùng.
+ Southern North Sea: Nam Biển Bắc.
+ Service National Semencier: Dịch vụ giống cây trồng quốc gia.
+ Saad National Schools: Trường Quốc gia Saad.
+ State Normal School: trường bình thường nhà nước.
+ Spanish Nuclear Society: Hiệp hội hạt nhân Tây Ban Nha.
+ Sending Not Sending: Gửi không gửi.
+ School of Natural Sciences: Trường Khoa học Tự nhiên.
+ Social Network Service: Dịch vụ mạng xã hội.
+ Satark Nagrik Sangathan.
+ Society of Neurological Surgeons: Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thần kinh.
+ Street News Service: Dịch vụ tin tức đường phố.
+ Superconductor-NormalMetal-Superconductor: Chất siêu dẫn-Kim loại thường-Chất siêu dẫn.
+ Social Networking Sites: Các trang web mạng xã hội.
+ Serbian Progressive Party: Đảng Cấp tiến Serbia.
+ Samar National School: Trường Quốc gia Samar.
+ Swiss-Nepal Society: Hiệp hội Thụy Sĩ-Nepal.
+ Social Network Site: Mạng xã hội.
+ Secure Network Server: Máy chủ mạng an toàn.
+ Scottish Newspaper Society: Hiệp hội báo chí Scotland.

Post Top Ad