AECC là gì? Ý nghĩa của từ aecc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

AECC là gì? Ý nghĩa của từ aecc

AECC là gì ?

AECC là “Association for Emissions Control by Catalyst” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AECC

AECC có nghĩa “Association for Emissions Control by Catalyst”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội kiểm soát khí thải của Catalyst”.

AECC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AECC là “Association for Emissions Control by Catalyst”.

Một số kiểu AECC viết tắt khác:
+ Aero Engine Corporation of China: Tổng công ty động cơ hàng không của Trung Quốc.
+ Aberdeen Exhibition and Conference Centre: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Aberdeen.
+ Alberta Educational Communications Corporation: Tổng công ty truyền thông giáo dục Alberta.
+ Arkansas Electric Cooperative Corporation: Tổng công ty hợp tác điện Arkansas.
+ Accident Emergency Call Components: Thành phần cuộc gọi khẩn cấp do tai nạn.
+ Automotive Edge Computing Consortium: Hiệp hội máy tính cạnh ô tô.
+ Anglo-European College of Chiropractic: Đại học Chiropractic Anh-Âu.
+ Accounting Education Change Commission: Hoa hồng thay đổi giáo dục kế toán.
+ Appalachian Educational Communication Corporation: Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Giáo Dục Appalachian.

Post Top Ad