RSTP là gì? Ý nghĩa của từ rstp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

RSTP là gì? Ý nghĩa của từ rstp

RSTP là gì ?

RSTP là “Rapid Spanning Tree Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RSTP

RSTP có nghĩa “Rapid Spanning Tree Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức cây bắc cầu nhanh”.

RSTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RSTP là “Rapid Spanning Tree Protocol”.

Một số kiểu RSTP viết tắt khác:
+ Redstone Solar Thermal Power: Nhiệt điện mặt trời Redstone.
+ Regenerative Sciences Training Program: Chương trình đào tạo khoa học tái tạo.
+ Royal Science and Technology Park: Công viên Khoa học và Công nghệ Hoàng gia.

Post Top Ad