AHK là gì? Ý nghĩa của từ ahk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

AHK là gì? Ý nghĩa của từ ahk

AHK là gì ?

AHK là “Air Hong Kong” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AHK

AHK có nghĩa “Air Hong Kong”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng không Hong Kong”.

AHK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AHK là “Air Hong Kong”.

Một số kiểu AHK viết tắt khác:
+ Amsterdam University of the Arts: Đại học nghệ thuật Amsterdam.
+ German Chamber of Commerce: Phòng Thương mại Đức.
+ Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: Đại học nghệ thuật Amsterdam.
+ Automobilhistoriska klubben: Câu lạc bộ lịch sử ô tô.
+ Auslandshandelskammer: Phòng Thương mại ở nước ngoài.
+ Abdul Hannan Khan.

Post Top Ad