APPR là gì? Ý nghĩa của từ appr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

APPR là gì? Ý nghĩa của từ appr

APPR là gì ?

APPR là “Army Package Power Reactor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APPR

APPR có nghĩa “Army Package Power Reactor”, dịch sang tiếng Việt là “Lò phản ứng năng lượng gói quân đội”.

APPR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APPR là “Army Package Power Reactor”.

Một số kiểu APPR viết tắt khác:
+ Advancing Pretrial Policy and Research: Thúc đẩy nghiên cứu và chính sách tiền thử nghiệm.
+ All Pikes Peak Reads: Tất cả các lần đọc đỉnh Pikes.

Post Top Ad