NAMPA là gì? Ý nghĩa của từ nampa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

NAMPA là gì? Ý nghĩa của từ nampa

NAMPA là gì ?

NAMPA là “Namibia Press Agency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NAMPA

NAMPA có nghĩa “Namibia Press Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Thông tấn xã Namibia”.

NAMPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NAMPA là “Namibia Press Agency”.

Post Top Ad