CRES là gì? Ý nghĩa của từ cres - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

CRES là gì? Ý nghĩa của từ cres

CRES là gì ?

CRES là “Computer Readability Editing System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRES

CRES có nghĩa “Computer Readability Editing System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống chỉnh sửa khả năng đọc của máy tính”.

CRES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRES là “Computer Readability Editing System”.

Một số kiểu CRES viết tắt khác:
+ Cis-regulatory elements: Các yếu tố điều hòa cis.
+ Citizens for Responsible Energy Solutions: Công dân cho các giải pháp năng lượng có trách nhiệm.
+ Carbonyl reducing enzymes: Enzym khử cacbonyl.
+ Conservation and Research for Endangered Species: Bảo tồn và nghiên cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
+ Conservation Reporting and Evaluation System: Hệ thống báo cáo và đánh giá bảo tồn.
+ Commanders Royal Engineers: Chỉ huy Kỹ sư Hoàng gia.
+ Center for Reproduction of Endangered Species: Trung tâm sinh sản các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
+ Compact Resistive Element System: Hệ thống phần tử điện trở nhỏ gọn.
+ Centre for the Resolution of the Emergency Situation: Trung tâm giải quyết tình huống khẩn cấp.
+ Centre for Natural Resources & Environmental Studies: Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên & Môi trường.
+ Costa Rica Entomological Supply: Nguồn cung côn trùng Costa Rica.
+ Centre for Renewable Energy Studies: Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng tái tạo.
+ Center for Rural Entrepreneurial Studies: Trung tâm Nghiên cứu Khởi nghiệp Nông thôn.
+ Camden Rockport Elementary School: Trường tiểu học Camden Rockport.
+ Certified Radiology Equipment Specialists: Chuyên gia thiết bị X quang được chứng nhận.
+ Certified Respiratory Educators: Nhà giáo dục hô hấp được chứng nhận.
+ Commanding Royal Engineers: Chỉ huy kỹ sư hoàng gia.
+ Community Radio Education Society: Xã hội giáo dục phát thanh cộng đồng.
+ Centre for Religion, Ethics and Society: Trung tâm Tôn giáo, Đạo đức và Xã hội.
+ Conserved Regulatory Elements: Các yếu tố quy định được bảo tồn.
+ Centre for Resource and Environmental Studies: Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường.
+ Center for Research and Extension Services: Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Khuyến nông.

Post Top Ad