EPMS là gì? Ý nghĩa của từ epms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

EPMS là gì? Ý nghĩa của từ epms

EPMS là gì ?

EPMS là “Engineering, Physical and Mathematical Sciences” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPMS

EPMS có nghĩa “Engineering, Physical and Mathematical Sciences”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa học kỹ thuật, vật lý và toán học”.

EPMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPMS là “Engineering, Physical and Mathematical Sciences”.

Một số kiểu EPMS viết tắt khác:
+ Emilio Piazza Memorial School: Trường tưởng niệm Emilio Piazza.
+ Evolved psychological EPMsmechanisms: Cơ chế EPM tâm lý phát triển.
+ Electropositive metals: Kim loại điện dương.
+ Episode Payment Models: Các mô hình thanh toán theo tập.

Post Top Ad