FNU là gì? Ý nghĩa của từ fnu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

FNU là gì? Ý nghĩa của từ fnu

FNU là gì ?

FNU là “Formazin Nephelometric Units” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FNU

FNU có nghĩa “Formazin Nephelometric Units”, dịch sang tiếng Việt là “Máy đo thận Formazin”.

FNU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FNU là “Formazin Nephelometric Units”.

Một số kiểu FNU viết tắt khác:
+ Family Nursing Unit: Đơn vị điều dưỡng gia đình.
+ First Name Unknown: Tên không rõ.
+ Fiji National University: Đại học Quốc gia Fiji.

Post Top Ad