FU là gì? Ý nghĩa của từ fu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

FU là gì? Ý nghĩa của từ fu

FU là gì ?

FU là “Functional Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FU

FU có nghĩa “Functional Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị chức năng”.

FU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FU là “Functional Unit”.

Một số kiểu FU viết tắt khác:
+ Fixture Unit: Đơn vị cố định.
+ Fire Unit: Đơn vị chữa cháy.
+ Future University: Đại học tương lai.
+ Free University: Đại học miễn phí.
+ Far-western University: Đại học viễn tây.
+ Follicular Unit: Đơn vị nang.
+ Fayoum University: Đại học Fayoum.
+ Fusion University: Đại học hợp nhất.
+ Feni University: Đại học Feni.
+ Firing Unit: Đơn vị bắn.
+ Faryab University: Đại học Faryab.
+ Faiyum University: Đại học Faiyum.

Post Top Ad