AQUA là gì? Ý nghĩa của từ aqua - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

AQUA là gì? Ý nghĩa của từ aqua

AQUA là gì ?

AQUA là “Automated Quantitative Analysis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AQUA

AQUA có nghĩa “Automated Quantitative Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích định lượng tự động”.

AQUA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AQUA là “Automated Quantitative Analysis”.

Một số kiểu AQUA viết tắt khác:
+ Asian Pacific Islander Queers United for Action: Queers Đảo Châu Á Thái Bình Dương United for Action.
+ Australasian Quaternary Association: Hiệp hội Đệ tứ Úc.
+ Advanced Quantum Architecture: Kiến trúc lượng tử nâng cao.
+ Automatic qualifiers: Vòng loại tự động.
+ Advancing Quality Alliance: Liên minh nâng cao chất lượng.

Post Top Ad