DLQ là gì? Ý nghĩa của từ dlq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

DLQ là gì? Ý nghĩa của từ dlq

DLQ là gì ?

DLQ là “Dead Letter Queue” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DLQ

DLQ có nghĩa “Dead Letter Queue”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng chờ thư chết”.

DLQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DLQ là “Dead Letter Queue”.

Một số kiểu DLQ viết tắt khác:
+ Deck-landing qualifications: Trình độ hạ cánh trên boong.

Post Top Ad