ASC là gì? Ý nghĩa của từ asc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

ASC là gì? Ý nghĩa của từ asc

ASC là gì ?

ASC là “Ascending” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASC

ASC có nghĩa “Ascending”, dịch sang tiếng Việt là “Tăng dần”.

ASC là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng ASC là “Ascending”.

Một số kiểu ASC viết tắt khác:
+ American Society of Cinematographers: Hiệp hội các nhà quay phim Hoa Kỳ.
+ Advanced Scientific Computer: Máy tính khoa học tiên tiến.
+ Additional Sense Code: Mã giác quan bổ sung.
+ Altered State of Consciousness: Trạng thái ý thức bị thay đổi.
+ American Southwest Conference: Hội nghị Tây Nam Mỹ.
+ Anglo-Saxon Chronicle: Biên niên sử Anglo-Saxon.
+ American Society for Cybernetics: Hiệp hội Điều khiển học Hoa Kỳ.
+ Ascorbate.
+ Ad Standards Council: Hội đồng tiêu chuẩn quảng cáo.
+ Autism Spectrum Condition: Tình trạng phổ tự kỷ.
+ Afro-Seminole Creole.
+ Amateur Seismic Centre: Trung tâm địa chấn nghiệp dư.
+ Air-conditioned Second Class: Hạng Nhì có máy lạnh.
+ Army Service Corps: Quân đoàn dịch vụ quân đội.
+ American Signal Corporation: Tổng công ty tín hiệu Mỹ.
+ Anthropological Studies Center: Trung tâm Nghiên cứu Nhân chủng học.
+ Army Sustainment Command: Bộ chỉ huy duy trì quân đội.
+ Accounting Standards Codification: Hệ thống hóa chuẩn mực kế toán.
+ American Sunroof Corporation: Công ty cửa sổ trời mỹ.
+ Autistic Spectrum Conditions: Điều kiện phổ tự kỷ.
+ Athletic Sports Committee: Ủy ban thể thao thể thao.
+ American Society of Criminology: Hiệp hội tội phạm học Hoa Kỳ.
+ Academic self-concept: Tự khái niệm về học thuật.
+ Abstract Simplicial Complex: Trừu tượng phức hợp đơn giản.
+ Aquaculture Stewardship Council: Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản.
+ American Sunroof Company: Công Ty Cửa Sổ Trời Mỹ.
+ Accounting Standards Committee: Ủy ban chuẩn mực kế toán.
+ Aviation Safety Council: Hội đồng an toàn hàng không.
+ Australian Submarine Corporation: Tổng công ty tàu ngầm Úc.
+ American Solar Challenge: Thử thách năng lượng mặt trời của Mỹ.
+ Australian Securities Commission: Ủy ban Chứng khoán Úc.
+ Application Software Centre: Trung tâm phần mềm ứng dụng.
+ Associate in Science: Liên kết khoa học.
+ Arlington State College: Cao đẳng bang Arlington.
+ American Steamship Company: Công ty tàu hơi nước Mỹ.
+ American Shakespeare Center: Trung tâm Shakespeare Mỹ.
+ Australian Sports Commission: Ủy ban Thể thao Úc.
+ Automatic Stability Control: Kiểm soát ổn định tự động.
+ Asian Socialist Conference: Hội nghị xã hội chủ nghĩa châu Á.
+ Anchorage Senior College: Cao đẳng Anchorage.
+ Area Signalling Centre: Trung tâm tín hiệu khu vực.
+ Association of Speakers Clubs: Hiệp hội các câu lạc bộ diễn giả.
+ Assistant Security Commissioner: Trợ lý ủy viên an ninh.
+ Asymmetric supercapacitors: Siêu tụ điện không đối xứng.
+ Advanced Simulation and Computing: Mô phỏng và Điện toán nâng cao.
+ Advocate Supreme Court: Biện hộ Tòa án tối cao.
+ Aboriginal Sport Circle: Vòng tròn thể thao thổ dân.
+ API Specifications Conference: Hội nghị thông số kỹ thuật API.
+ Active Stability Control: Kiểm soát ổn định chủ động.
+ Ambazonia Self-Defence Council: Hội đồng Tự vệ Ambazonia.
+ Arnhem Space Centre: Trung tâm Vũ trụ Arnhem.
+ Aberdeen Soccer Casuals: Áo bóng đá Aberdeen.
+ Aero Sports Connections: Kết nối thể thao hàng không.
+ African Security Congress: Đại hội an ninh châu Phi.
+ Associated Southern Colleges: Cao đẳng liên kết phía Nam.
+ Accredited Standards Committee: Ủy ban tiêu chuẩn được công nhận.
+ American Spaniel Club: Câu lạc bộ Spaniel Mỹ.
+ Air Serbia Catering: Dịch vụ ăn uống của Air Serbia.
+ Aboriginal Student Centre: Trung tâm sinh viên thổ dân.
+ Acidified Sodium Chlorite: Natri clorit axit hóa.
+ Air Support Control: Kiểm soát hỗ trợ không khí.
+ Adaptive Shift Control: Điều khiển sang số thích ứng.
+ Automatic Speed Control: Kiểm soát tốc độ tự động.
+ Automated Stacking Cranes: Cần cẩu xếp tự động.
+ American Satellite Corporation: Tổng công ty vệ tinh Mỹ.
+ Appraisal Subcommittee: Tiểu ban thẩm định.
+ Allied Submarine Command: Bộ tư lệnh tàu ngầm đồng minh.
+ Associated Schools of Construction: Trường liên kết xây dựng.
+ Arctic Security Cutters: Máy cắt an ninh Bắc Cực.
+ African Studies Centre: Trung tâm Nghiên cứu Châu Phi.
+ Air Support Command: Bộ chỉ huy hỗ trợ trên không.
+ Asian Science Camp: Trại Khoa học Châu Á.
+ Adhesives and Sealant Council: Hội đồng chất kết dính và chất bịt kín.
+ Academic Student Council: Hội đồng sinh viên học thuật.
+ American Society of Cytopathology: Hiệp hội tế bào học Hoa Kỳ.
+ Analog Setting Circle: Vòng cài đặt tương tự.
+ Alberta Securities Commission: Ủy ban Chứng khoán Alberta.
+ Articular-surangular-coronoid.
+ Accredited Sales Consultant: Tư vấn bán hàng được công nhận.
+ Auxiliary Sector Coordinator: Điều phối viên lĩnh vực phụ trợ.
+ Apayao State College: Cao đẳng bang Apayao.
+ Anti-Spyware Coalition: Liên minh chống phần mềm gián điệp.
+ Access Scioto County: Truy cập Quận Scioto.
+ Antibody-secreting cells: Tế bào tiết kháng thể.
+ Afghan Support Committee: Ủy ban hỗ trợ Afghanistan.
+ Administration for Security and Counterintelligence: Cục An ninh và Phản gián.
+ Aeronautical Systems Center: Trung tâm Hệ thống Hàng không.
+ American School of Correspondence: Trường Báo chí Hoa Kỳ.
+ Army Specialist Corps: Binh đoàn Đặc công.
+ Area of Special Conservation: Khu vực bảo tồn đặc biệt.
+ ASEAN Security Committee: Ủy ban An ninh ASEAN.
+ Adelaide Soaring Club: Câu lạc bộ bay cao Adelaide.
+ AstroSat Support Cell: Di động hỗ trợ AstroSat.
+ Academy for Sustainable Communities: Học viện vì cộng đồng bền vững.
+ Acid-Soluble Collagen: Collagen hòa tan trong axit.
+ Acoustical Society of China: Hiệp hội âm học Trung Quốc.
+ American Sikh Council: Hội đồng đạo Sikh Hoa Kỳ.
+ Academic Subject Certificate: Giấy chứng nhận môn học.
+ Antarctic Support Contract: Hợp đồng hỗ trợ Nam Cực.
+ Auditing Standards Committee: Ủy ban Tiêu chuẩn Kiểm toán.
+ Asian Surfing Championship: Giải vô địch lướt sóng châu Á.
+ Australia Singapore Cable: Cáp Singapore Úc.
+ Annual Science Conference: Hội nghị khoa học thường niên.
+ Arab Sports Confederation: Liên đoàn thể thao Ả Rập.
+ Air Service Command: Bộ chỉ huy dịch vụ hàng không.
+ African Studies Center: Trung tâm Nghiên cứu Châu Phi.
+ American Specialty Cars: Xe Chuyên Dụng Mỹ.
+ Authorized Service Center: Trung tâm bảo hành ủy quyền.
+ Agnes Scott College: Cao đẳng Agnes Scott.
+ Allgemeiner Senioren-Convent.
+ Army Services Corps: Quân đoàn dịch vụ quân đội.
+ Adelaide Steamship Company: Công ty tàu hơi nước Adelaide.
+ Australian Singing Competition: Cuộc thi hát Úc.
+ Archives Service Center: Trung tâm Dịch vụ Lưu trữ.
+ Association of Security Consultants: Hiệp hội tư vấn an ninh.
+ Ambulatory Surgical Center: Trung tâm phẫu thuật cấp cứu.
+ Alliance Sports Casablanca: Liên minh thể thao Casablanca.
+ Arkansas Sentencing Commission: Ủy ban Tuyên án Arkansas.
+ Arts and Sciences Centre: Trung tâm Nghệ thuật và Khoa học.
+ Adaptation Sub-Committee: Tiểu ban Thích ứng.
+ ASEAN Study Center: Trung tâm Nghiên cứu ASEAN.
+ Application Session Controller: Trình điều khiển phiên ứng dụng.
+ Alpine Ski Club: Câu lạc bộ trượt tuyết Alpine.
+ Arine Sports Club: Câu lạc bộ thể thao Arine.
+ Admiralty Sailing Craft: Thuyền buồm Đô đốc.
+ Air Sport Commissions: Ủy ban Thể thao Hàng không.
+ American Society of Competitiveness: Hiệp hội cạnh tranh Hoa Kỳ.
+ American Slav Congress: Quốc hội Slav Mỹ.
+ Advanced Stellar Compass: La bàn tiên tiến.
+ Advisory Scientific Committee: Ủy ban khoa học tư vấn.
+ Abortion Supervisory Committee: Ủy ban giám sát phá thai.
+ Administrative Services Corps: Quân đoàn dịch vụ hành chính.
+ Autism Sequencing Consortium.
+ Adult Social Care: Chăm sóc xã hội dành cho người lớn.
+ Andersen's Schooling and Consulting: Trường học và tư vấn của Andersen.
+ Adult Sport Car: Xe thể thao dành cho người lớn.
+ ASEAN Studies Centre: Trung tâm Nghiên cứu ASEAN.
+ Advertising Standards Canada: Tiêu chuẩn Quảng cáo Canada.
+ Adipose Stromal Cells: Tế bào mô mỡ.
+ All Sky Catalog: Danh mục tất cả bầu trời.
+ Association of Scotland’s Colleges: Hiệp hội các trường cao đẳng của Scotland.
+ Affective Social Competence: Năng lực xã hội tình cảm.
+ Asian Seismological Commission: Ủy ban địa chấn châu Á.
+ American Strongman Corporation: Tập đoàn Strongman Mỹ.
+ Abundance Sum-to-one Constraint: Ràng buộc tổng-một.
+ Arts & Science Council: Hội đồng Khoa học & Nghệ thuật.
+ Army Survey Course: Khóa học khảo sát quân đội.
+ Army Supply Corps: Quân đoàn tiếp tế.
+ American Spirit Championships: Giải vô địch tinh thần Mỹ.
+ American Society of Composites: Hiệp hội tổng hợp Hoa Kỳ.
+ American Constitution Society: Hiệp hội Hiến pháp Hoa Kỳ.
+ Affiliated Societies Committee: Ủy ban các Hội trực thuộc.
+ Applied Superconductivity Center: Trung tâm siêu dẫn ứng dụng.
+ Asian Shooting Confederation: Liên đoàn bắn súng châu Á.
+ American Security Council: Hội đồng An ninh Mỹ.
+ Ayr Service Crew: Phi hành đoàn dịch vụ Ayr.
+ Acquisition Support Center: Trung tâm hỗ trợ mua lại.
+ Academy Support Center: Trung tâm Hỗ trợ Học viện.
+ Accessibility Standards Canada: Tiêu chuẩn tiếp cận Canada.
+ Arctic Studies Center: Trung tâm Nghiên cứu Bắc cực.
+ Arts and Science Council: Hội đồng Khoa học và Nghệ thuật.
+ Anti Segregation Council: Hội đồng chống phân biệt chủng tộc.
+ Advice Services Coventry: Dịch vụ Tư vấn Coventry.
+ Adaptative-shrinking-cell: Tế bào thích ứng-thu nhỏ.
+ Ahly Sporting Club: Câu lạc bộ thể thao Ahly.
+ Agro Service Centers: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.
+ Alan Short Center: Trung tâm ngắn Alan.
+ Aramco Services Company: Công Ty Dịch Vụ Aramco.
+ Association for Survey Computing: Hiệp hội máy tính khảo sát.
+ Advanced Scientific Computing: Máy tính khoa học tiên tiến.
+ Aboriginal Sports Circle: Vòng tròn thể thao thổ dân.
+ Art for Social Change: Nghệ thuật thay đổi xã hội.
+ Army Strategic Command: Bộ Tư lệnh Chiến lược Lục quân.
+ Atlantic Soccer Conference: Đại hội bóng đá Đại Tây Dương.
+ Alzheimer Society of Canada: Hiệp hội Alzheimer của Canada.
+ All Saints College: Đại học All Saints.
+ American Shipping Corporation: Tổng công ty vận chuyển Mỹ.
+ Anglican Schools Commission: Ủy ban các trường Anh giáo.
+ American Society for Competitiveness: Hiệp hội năng lực cạnh tranh Hoa Kỳ.
+ Association of Systematics Collections: Hiệp hội các bộ sưu tập hệ thống.
+ Australian Space Council: Hội đồng Vũ trụ Úc.
+ Asian Surfing Championships: Giải vô địch lướt sóng châu Á.
+ Alpha Suffrage Club: Câu lạc bộ quyền bầu cử Alpha.
+ Archives Services Center: Trung tâm Dịch vụ Lưu trữ.
+ American College of Surgeons: Đại học bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ.
+ Anglo-Saxon Cluster: Cụm Anglo-Saxon.
+ ArtSpeak China: ArtSpeak Trung Quốc.
+ Arab Swimming Confederation: Liên đoàn bơi lội Ả Rập.
+ American South Conference: Hội nghị Nam Mỹ.
+ Association of Salesian Cooperators: Hiệp hội các cộng tác viên Salêdiêng.

Post Top Ad