ASN là gì? Ý nghĩa của từ asn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

ASN là gì? Ý nghĩa của từ asn

ASN là gì ?

ASN là “Advance Shipping Notice” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASN

ASN có nghĩa “Advance Shipping Notice”, dịch sang tiếng Việt là “Thông báo vận chuyển trước”.

ASN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASN là “Advance Shipping Notice”.

Một số kiểu ASN viết tắt khác:
+ American Sports Network: Mạng thể thao Mỹ.
+ American Society of Nephrology: Hiệp hội thận học Hoa Kỳ.
+ Aviation Safety Network: Mạng lưới an toàn hàng không.
+ Army Strategy Note: Lưu ý chiến lược quân đội.
+ Assistant Secretaries of the Navy: Trợ lý Bộ trưởng Hải quân.
+ Arts Schools Network: Mạng lưới trường nghệ thuật.
+ American Society for Nutrition: Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ.
+ Associate of Science in Nursing: Liên kết khoa học trong điều dưỡng.
+ Alcatel Submarine Networks: Mạng ngầm Alcatel.
+ Association for the Study of Nationalities: Hiệp hội nghiên cứu các dân tộc.
+ Address Space Number: Số không gian địa chỉ.
+ Acquired Situational Narcissism: Mắc phải tình trạng ái kỷ.
+ Atlantic Satellite Network: Mạng vệ tinh Đại Tây Dương.
+ Amanah Saham Nasional.
+ Abstract Syntax Notation: Ký hiệu cú pháp trừu tượng.
+ Autonomous System Number: Số hệ thống tự trị.
+ Advance Ship Notice: Thông báo tàu trước.
+ Nuclear Safety Authority: Cơ quan an toàn hạt nhân.
+ American Society for Neurochemistry: Hiệp hội hóa học thần kinh Hoa Kỳ.
+ Advanced Shipment Notification: Thông báo lô hàng nâng cao.
+ American Society for Neuroimaging: Hiệp hội hình ảnh thần kinh Hoa Kỳ.
+ Asian Sports Network: Mạng thể thao châu Á.
+ Australian Steam Navigation: Điều hướng hơi nước Úc.
+ Autonomous System Numbers: Số hệ thống tự trị.
+ American Society of Naturalists: Hiệp hội các nhà tự nhiên học Hoa Kỳ.
+ Additional Support Needs: Nhu cầu hỗ trợ bổ sung.
+ Asian Storytelling Network: Mạng kể chuyện Châu Á.
+ Action Shooting Nederland: Bắn súng hành động Hà Lan.
+ American Society of Neuroimaging: Hiệp hội hình ảnh thần kinh Hoa Kỳ.
+ Adventure Sports Network: Mạng thể thao mạo hiểm.
+ All Sports Network: Tất cả mạng thể thao.

Post Top Ad