HM là gì? Ý nghĩa của từ hm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

HM là gì? Ý nghĩa của từ hm

HM là gì ?

HM là “Harmonic Mean” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HM

HM có nghĩa “Harmonic Mean”, dịch sang tiếng Việt là “Trung bình điều hòa”.

HM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HM là “Harmonic Mean”.

Một số kiểu HM viết tắt khác:
+ Hindustan Motors: Động cơ Hindustan.
+ Hindley–Milner: Hindley-Milner.
+ hectometre: hécta.
+ Horizon Monaco: Chân trời Monaco.
+ Heck–Matsuda.
+ Hybrid Modeling: Mô hình lai.
+ Handling Mechanism: Cơ chế xử lý.
+ Historical Markers: Dấu ấn lịch sử.
+ Hazardous Material: Vật liệu nguy hiểm.
+ Histogram Mode: Chế độ biểu đồ.
+ Hard Medium: Cứng trung bình.
+ Hull Mounted: Thân tàu gắn kết.
+ Heating Method: Phương pháp sưởi ấm.
+ Housing Management: Quản lý nhà ở.
+ Historical Map: Bản đồ lịch sử.

Post Top Ad