KCG là gì? Ý nghĩa của từ kcg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

KCG là gì? Ý nghĩa của từ kcg

KCG là gì ?

KCG là “Korea Coast Guard” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KCG

KCG có nghĩa “Korea Coast Guard”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh sát biển Hàn Quốc”.

KCG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KCG là “Korea Coast Guard”.

Một số kiểu KCG viết tắt khác:
+ Knowledge Consulting Group: Nhóm tư vấn tri thức.

Post Top Ad