WLL là gì? Ý nghĩa của từ wll - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

WLL là gì? Ý nghĩa của từ wll

WLL là gì ?

WLL là “Working Load Limit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WLL

WLL có nghĩa “Working Load Limit”, dịch sang tiếng Việt là “Giới hạn tải làm việc”.

WLL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WLL là “Working Load Limit”.

Một số kiểu WLL viết tắt khác:
+ West London Line: Tuyến Tây Luân Đôn.
+ Wireless Local Loop: Vòng lặp cục bộ không dây.
+ Weak Local Linearization: Tuyến tính hóa cục bộ yếu.
+ Women's Labour League: Liên đoàn lao động nữ.
+ Workers Liberation League: Liên đoàn giải phóng công nhân.
+ Women's Labor League: Liên đoàn lao động nữ.

Post Top Ad