KOD là gì? Ý nghĩa của từ kod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

KOD là gì? Ý nghĩa của từ kod

KOD là gì ?

KOD là “King Of Dirt” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KOD

KOD có nghĩa “King Of Dirt”, dịch sang tiếng Việt là “Vua Bụi Bẩn”.

KOD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KOD là “King Of Dirt”.

Một số kiểu KOD viết tắt khác:
+ Committee for the Defence of Democracy: Ủy ban Bảo vệ Dân chủ.
+ Kiss-o'-Death: Nụ hôn-o'-Death.
+ Kulliyyah of Dentistry: Kulliyyah của Nha khoa.
+ Kommunaler Ordnungsdienst.
+ Kofi Okyere Darko.

Post Top Ad