NMSL là gì? Ý nghĩa của từ nmsl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

NMSL là gì? Ý nghĩa của từ nmsl

NMSL là gì ?

NMSL là “Navy Maritime Services Limited” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NMSL

NMSL có nghĩa “Navy Maritime Services Limited”, dịch sang tiếng Việt là “Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hải Hải Quân”.

NMSL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NMSL là “Navy Maritime Services Limited”.

Một số kiểu NMSL viết tắt khác:
+ National Maximum Speed Limit: Giới hạn tốc độ tối đa quốc gia.
+ National Maximum Speed Law: Luật tốc độ tối đa quốc gia.

Post Top Ad