SCAC là gì? Ý nghĩa của từ scac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

SCAC là gì? Ý nghĩa của từ scac

SCAC là gì ?

SCAC là “Sea Combat Air Controller” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCAC

SCAC có nghĩa “Sea Combat Air Controller”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều khiển không khí chiến đấu trên biển”.

SCAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCAC là “Sea Combat Air Controller”.

Một số kiểu SCAC viết tắt khác:
+ Southern Collegiate Athletic Conference: Đại hội thể thao các trường đại học phía Nam.
+ Standard Carrier Alpha Code: Mã Alpha của nhà cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn.
+ Sukhoi Civil Aircraft Corporation: Tập đoàn máy bay dân dụng Sukhoi.
+ South Central Athletic Conference: Đại hội điền kinh Nam Trung Bộ.
+ Subcommittee on Agenda and Procedure: Tiểu ban Chương trình nghị sự và Thủ tục.
+ Shasta County Arts Council: Hội đồng Nghệ thuật Quận Shasta.
+ Securities Class Action Clearinghouse: Trung tâm thanh toán bù trừ hành động tập thể chứng khoán.
+ Student Council Apache Commission: Hội đồng sinh viên Ủy ban Apache.
+ State Corporations Advisory Committee: Ủy ban Tư vấn Tổng công ty Nhà nước.
+ Southern California Athletic Conference: Đại hội Thể thao Nam California.
+ Sarawak Chinese Annual Conference: Hội nghị thường niên Trung Quốc Sarawak.
+ Saint-Cyprien Athletic club: Câu lạc bộ thể thao Saint-Cyprien.
+ Solano County Athletic Conference: Đại hội thể thao hạt Solano.
+ Southern Coastal Ag Center: Trung tâm nông nghiệp duyên hải phía Nam.

Post Top Ad